طرح های ولادت امام جعفر صادق(ع) | طرح های عمودی باریک